Wat is camerbewaking?

Een bewakingscamera is een videocamera die beelden maakt met als belangrijkste doel criminaliteit te voorkomen. Andere belangrijke doelen zijn toegangscontrole en alarmverificatie. Twee secundaire doelen zijn het opsporen van strafbare feiten en het vastleggen van bewijsmateriaal voor rechtszaken.

Toepassingen

Bewakingscamera's worden opgehangen op allerlei plaatsen waar criminaliteit en overlast kunnen voorkomen worden, zoals stations, vliegvelden, havens en (snel)wegen. Maar ook in en om gebouwen zoals banken, ministeries, winkels en winkelcentra, parkeerterreinen, ziekenhuizen, scholen en dergelijke.

De aanleiding om camera's op te hangen is vaak tweeledig: enerzijds is het doel criminaliteit te voorkomen en - als dat niet lukt - beelden vast te leggen waarmee daders kunnen worden opgespoord en veroordeeld. Het komt steeds vaker voor dat camera's worden gecombineerd met andere instrumenten. Zo zijn er camera's die kunnen opnemen of realtime kunnen analyseren om bepaalde 'incidenten' (zoals vechtpartijen, brekend glas of iets dergelijks) te detecteren.

Wet- en regelgeving voor camerabewaking

Het doel van camerabewaking is het beschermen en bewaken van personen en eigendommen. De eigenaar van een gebouw of een gebied mag camera's ophangen, mits de aanwezigheid van de camera's noodzakelijk is voor het doel, kenbaar is (informatiebordjes), proportioneel (in verhouding tot het probleem) en subsidiair (middel niet erger dan de kwaal).

Daarnaast geldt de Wet bescherming persoonsgegevens als er beelden worden vastgelegd waarop personen herkenbaar zijn. Er is geen handhavende instantie of toezichthouder die controleert of eigenaren van bewakingscamera's zich aan de regels houden. De Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) is weliswaar de instantie die toezicht houdt op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens, maar in de meeste gevallen komen eigenaren in aanmerking voor het vrijstellingsbesluit. Dat houdt in dat - mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals zorgvuldige omgang met de beelden en een beperkte bewaartermijn - geen melding hoeft te worden gedaan van het camerasysteem.

Camerabewaking of cameratoezicht?

Camerabewaking wordt soms verward met cameratoezicht. Als de beelden van de camera's niet live worden bekeken door toezichthouders, is feitelijk geen sprake van toezicht en is de term camerabewaking meer geschikt. Vaak valt dit verschil samen met het eigendom en het doel van de camera's: camerabewaking wordt vaak ingezet door particulieren voor bewakingsdoeleinden, terwijl cameratoezicht vaak wordt ingezet door de overheid in het kader van handhaving van de openbare orde en veiligheid. Let wel: als de overheid een gebouw beveiligt met camera's spreken we ook in dat geval van camerabewaking. Het doel is dus bepalender dan de vraag wie de eigenaar is van het camerasysteem.